(Untitled)

ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání dětí na MŠ Masarykova a MŠ Žopy pro školní rok 2016/2017.

 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Registrační číslo Přijato – Nepřijato
1 přijato Masarykova
3 přijato Masarykova
4 přijato Masarykova
5 přijato Žopy
6 přijato Žopy
7 přijato Masarykova
8 přijato Masarykova
12 přijato Masarykova
13 přijato Žopy
14 přijato Masarykova
15 přijato Masarykova
16 přijato Masarykova
17 přijato Masarykova
18 přijato Žopy
19 přijato Masarykova
20 přijato Masarykova
21 přijato Masarykova

INFORMACE PRO RODIČE:

Počet přijatých dětí není definitivní, změna může nastat po vyřešení odkladů školní docházky do základní školy – tzn., že se mohou uvolnit další místa v MŠ.

 

(Untitled)

Prázdninový provoz holešovských mateřských škol

 

Prázdninový provoz mateřských škol bude zajištěn od 1.7. 2016 do 26.8.2016

Od   1.7. do 31.7. 2016      – provoz zajišťuje Mateřská škola Sluníčko Holešov, Havlíčkova ul.

Od   1.8. do   5.8. 2016     – provoz zajišťuje Mateřská škola Masarykova ul.

Od   8.8. do 26.8. 2016    ..- provoz zajišťuje Mateřská škola Radost,Grohova ul.

Odloučená pracoviště Tučapy, Všetuly, Dobrotice, Žopy budou během prázdnin uzavřena.

Mateřské školy jsou schopny s ohledem na provádění nutných úprav a údržby, zajistit provoz pouze s omezenou kapacitou, pro nezbytně nutné potřeby zákonných zástupců.

Z tohoto důvodu budou k prázdninovému provozu přijímány pouze děti:

  • zaměstnaných rodičů, s celodenní docházkou
  • s trvalým bydlištěm Holešov a jeho místní části ( Tučapy, Žopy, Dobrotice)
  • žádost k přijetí k prázdninovému provozu musí být podána zákonným zástupcem dítěte u ředitelství příslušné mateřské školy od 6.6. do 8.6.2016, s kopií evidenčního listu mateřské školy, kterou dítě navštěvuje.

Poplatek za „školné“ bude účtován každou mateřskou školou , kde bude dítě v průběhu prázdnin přihlášeno a musí být uhrazen do 27.6.2016 ( Jinak nebude dítě přijato)

Jaroslava Turoňová, ředitelka mateřské školy

Zápis do MŠ Masarykova a MŠ Žopy

         Zápis do obou mateřských škol bude probíhat  v MŠ Masarykova v Holešově

      od 4.4.2016 do 6.4.2016   v době od 9.00 hod. do 11.30 hod.

 Vzdělávací nabídka školy:

MŠ je osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a jeho vzdělávání založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky dětí. K realizaci vzdělávacího programu v MŠ máme vytvořeno téma s názvem 20160218_135538„Hrajeme si celý rok“.

Nabízíme pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté vzdělávací prostředí, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.Tematické části jsou dětem blízké, jsou odvozeny z přirozeného cyklu ročních období, z přírodních i společenských situací a bezprostředně souvisí s každodenní realitou života dítěte. V programu se zabýváme rozšířením běžných činností v MŠ o činnosti zaměřené na rozvoj smyslu pro kamarádství a respektování společných pravidel.

Pro starší děti v odpoledních hodinách probíhají tyto aktivity: Veselé pískání, Hrajeme si s anglickými slovíčky, Logopedická chvilka, Keramika, Interaktivní předškolaček s grafomotorikou.

Dopoledne pravidelné návštěvy v solné jeskyni jako prevence respiračního onemocnění.

Škola usiluje o vytváření tradic, které rozvíjí a posilují vzájemné vztahy v MŠ i vztah MŠ a širší veřejnosti. K nejoblíbenějším patří akce s rodiči dětí – zahradní slavnosti, Jablíčkové týdny, Vánoce u stromečku, Pálení čarodějnic, oslava Dne Země, Rozloučení s předškoláky.

Novinkou je prezentace činností u interaktivní tabule. Nově zakoupené tabule v obou mateřských školách jsou skvělým průvodcem při poznávání a pochopení svého těla a okolí. Děti ovládají pouhým dotykem prstu či dlaně velkou interaktivní tabuli, rozvíjí tím schopnosti formou hry, rozvíjí dovednosti důležité pro vstup do školy.

Díky tabuli mateřská škola může obohatit již zavedený program zaměřený na logopedickou prevenci: ,,Kamaráde, pojď si hrát, jazýček procvičovat.“

Součástí našeho ŠVP je výuka anglického jazyka a tak si děti hrají na tabuli i v angličtině.

Do mateřské školy docházejí děti nejen z jejího okolí, ale v neposlední řadě i z jiných částí města. Rodiče si často vybírají tuto školu podle referencí jiných rodičů, kteří zde již měli děti a byli spokojeni.

Mateřská škola nabízí opravdu krásné předškolní období

     Těší se na vás Školka pod čapím hnízdem.

 

Schůzka s rodiči /pozor změna času/

Ve čtvrtek 21.1.2016 v 15.00 hod. se koná schůzka rodičů s učitelkami prvních tříd 1.ZŠ a 2.ZŠ.Schůzka proběhne v MŠ Masarykova/platí pro rodiče předškoláků obou mateřských škol/.

Podzim v mateřské škole

Začalo podzimu vladaření,20151106_104524
mateřská škola měla své tvoření.
Přišly děti , rodiče,
je to zdejší tradice.

Ručičky všech pracovaly,
děti se z toho radovaly.
Tvořily se krásné dýně,
na pomoc přišla teta, tchýně.

Dýňoví skřítci zdobí nám zahradu,
všem, kdo jde kolem, zlepšují náladu.
MŠ Masarykova se z výtvorů raduje,
všem zúčastněným za pomoc děkuje.20151022_105645

Aby toho nebylo málo,
ještě něco se ve školce událo.
U interaktivní tabule proběhla ukázková hodina,
řepu pomohla vytáhnout celá rodina.

 

      Autor:   Veronika Valchařová / budoucí paní učitelka u nás na praxi/

Cesta za pokladem

Na konci září jsme  využili  hry MKS Holešov Quest. Cesta za pokladem holešovskými památkami, formou zveršovaného popisu, je tím nejlepším, jak v dětech upevňovat vztah k Holešovu a k památkám našeho města vůbec. Již druhým rokem jsme se s dětmi vydali plnit tajenku, otevřít poklad se správným heslem a to je  ta největší odměna na závěr cesty. Fotografie cesty po památkách Holešova najdete zde.

20150924_10514820150924_101235

Informace pro rodiče

Prosíme všechny rodiče aby při přivádění a vyzvedávání dětí nepouštěli do prostor MŠ neznámé osoby a chránili tak bezpečnost svých dětí.