Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci

Epidemiologická situace ke dni 27. 2. 2020
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem a aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí upozorňujeme, že mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019 jsou aktuálně řazeny:
 Čínská lidová republika

 Jižní Korea

 Hong Kong

 Irán

 Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont)

 Japonsko

 Singapur
Jak se chovat po návratu mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019


V případě, že nemáte žádné příznaky:

 omezte v maximální možné míře kontakt s veřejností

 pečlivě sledujte svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z rizikových oblastí

Zaměřte se na tyto příznaky respiračního onemocnění: o horečka vyšší než 38 °C o kašel o potíže při dýchaní o bolesti svalů, kloubů o zimnice, třesavka

V případě, že pozorujete u sebe příznaky respiračního onemocnění (teplotu, kašel, bolesti svalů, kloubů, zimnici, třesavku apod.):

 zůstaňte doma

 ihned telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně a postupujte dle jeho pokynů

Kontaktní telefonní čísla
Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:
pevné linky v pracovní době: 577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 759

mobilní čísla mimo pracovní dobu:

MUDr. Jana Hošková tel.: + 420 602 156 923

MUDr. Vlasta Fojtíková tel.: + 420 725 105 497 e-mail: epidat@khszlin.cz

 

Výstřižek

Přehled důležitých odkazů:

http://www.mzcr.cz/obsah/koronavirus-covid-2019_4122_1.html

http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html

Výstřižek