Informace k úplatě za vzdělávání a platbám stravného

Stravné nebude po dobu uzavření školy strháváno.

Úplata za předškolní vzdělávání / školkovné/ bude za měsíc březen poníženo z důvodu přerušení provozu MŠ.

Jelikož nevíme, jak dlouho bude MŠ uzavřena, školkovné bude vyúčtováno na konci školního roku.

Úplata za březen je 177,-Kč a vratka 213,-Kč.

 

ředitelka školy: Jaroslava Turoňová