Aktuální informace k zápisu do Mateřské školy Holešov,

Masarykova 636, 769 01 Holešov a MŠ Žopy

Termín zápisu je stanoven na 4.5. a 5.5.2020 a to od 9.00 do 12.30 hodin

( Dle školského zákona budou Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 – 2021 přijímány až do 16.5.2020).

Podání žádosti zákonným zástupcem nebo jinou osobou oprávněnou dítě zastupovat:

 

Podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné doručit následujícími způsoby:

1. Do datové schránky mateřské školy – x7q4sqb

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze poslat prostý email

3. Poštou

4. Osobní podání – bude organizováno při dodržení nutných hygienických nařízení, můžete využít poštovní schránku školy, ve vyjímečných případech kontaktujte ředitelku školy na tel.čísle: 737 291 765

 

K zápisu je nutno doložit tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení na webových stránkách MŠ / www. ms-masarykova.cz/

2. Prostou kopii rodného listu dítěte

3. Prostou kopii očkovacího průkazu dítěte

4. Čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkováno – dle očkovacího kalendáře – ke stažení ne webových stránkách školy

 

Po obdržení vyplněných a podepsaných tiskopisů vám zašleme další informace.

Dokumenty ke stažení na www. ms-masarykova.cz v Informacích.