Výsledky zápisu dětí do Mateřské školy Masarykova Holešov pro školní rok 2020/2021

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání – MŠ Masarykova 2020
Registrační číslo Přijato Nepřijato
3 Nepřijato
4 Přijato
5 Přijato
6 Přijato
7 Přijato
8 Nepřijato
9 Přijato
10 Přijato
11 Nepřijato
12 Přijato
14 Nepřijato
15 Přijato
16 Přijato
18 Nepřijato
19 Přijato
20 Přijato
21 Přijato
22 Nepřijato
23 Přijato
25 Přijato
26 Přijato
27 Přijato
28 Přijato
29 Přijato
30 Přijato
32 Nepřijato
33 Přijato
34 Nepřijato
35 Nepřijato
36 Přijato
37 Přijato

Na základě dořešení rozhodnutí o odkladu školní docházky bude rodičům nabídnuto umístění nových dětí v MŠ dodatečně.

Pokud máte zájem může vaše dítě přijato do MŠ Žopy od 1.9.2020.