Nahlašování dětí k docházce

Prosíme rodiče,

využívejte k nahlášení docházky dětí do mateřské školy výhradně záznamník mateřské školy.

Od 9. 11. 2020 do odvolání bude fungovat opět jedna třída v MŠ Masarykova a jedna třída v MŠ Žopy pro děti zaměstnaných rodičů. 

Děkujeme.