Prázdninový provoz

Prázdninový provoz holešovských mateřských škol

 

 

Prázdninový provoz mateřských škol bude zajištěn od 2.7. 2018 do 24.8.2018

Od   02.07. do 31.07. 2018 – provoz zajišťuje Mateřská škola Sluníčko Holešov, Havlíčkova ul.

Od     1.08. do 10.08. 2018 – provoz zajišťuje Mateřská škola Holešov, Masarykova ul.

Od   13.08. do 24.08. 2018 – provoz zajišťuje Mateřská škola Radost Holešov, Grohova ul.                                                   Odloučená pracoviště Tučapy, Dobrotice, Žopy budou během prázdnin uzavřena.

Mateřské školy jsou schopny s ohledem na provádění nutných úprav a údržby, zajistit provoz pouze s omezenou kapacitou, pro nezbytně nutné potřeby zákonných zástupců.

Z tohoto důvodu budou k prázdninovému provozu přijímány pouze děti:

  • zaměstnaných rodičů, s celodenní docházkou
  • s trvalým bydlištěm Holešov a jeho místní části ( Tučapy, Žopy, Dobrotice)
  • žádost k přijetí k prázdninovému provozu musí být podána osobně – zákonným zástupcem dítěte u ředitelství příslušné mateřské školy od 5.6 do 14.6.2018, s kopií evidenčního listu mateřské školy, kterou dítě navštěvuje.

Poplatek za školné bude účtován každou mateřskou školou, kde bude dítě v průběhu prázdnin přihlášeno a musí být uhrazen do 29.6.2018 ( Jinak nebude dítě přijato)

 Jaroslava Turoňová, ředitelka mateřské školy