Prázdninový provoz

 

Prázdninový provoz holešovských mateřských škol

Prázdninový provoz mateřských škol bude zajištěn od 1.7. 2020 do 21.8.2020

Od 22.8. do 31.8.2020 mateřské školy uzavřeny.

Od 01.07. do 22.07. 2020 – provoz zajišťuje Mateřská škola Radost, Grohova ul.

Od 23.07. do 31.07. 2020 – provoz zajišťuje Mateřská škola Masarykova ul.

Od 01.08. do 21.08. 2020 – provoz zajišťuje Mateřská škola Sluníčko Holešov, Havlíčkova ul.

Odloučená pracoviště Tučapy, Všetuly, Dobrotice a Žopy budou během prázdnin uzavřena.

Mateřské školy jsou schopny s ohledem na provádění nutných úprav a údržby, zajistit provoz pouze s omezenou kapacitou, pro nezbytně nutné potřeby zákonných zástupců.

Z tohoto důvodu budou k prázdninovému provozu přijímány pouze děti:

  • zaměstnaných rodičů, s celodenní docházkou

  • s trvalým bydlištěm Holešov a jeho místní části ( Tučapy, Žopy, Dobrotice)

  • žádost k přijetí k prázdninovému provozu musí být podána – zákonným zástupcem dítěte u ředitelství příslušné mateřské školy od 1.6 do 12.6.2020, s kopií evidenčního listu mateřské školy, kterou dítě navštěvuje.

Poplatek za školné bude účtován každou mateřskou školou, kde bude dítě v průběhu prázdnin přihlášeno a musí být uhrazen do 28.6.2020 ( Jinak nebude dítě přijato)