Zápis do mateřské školy

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  MASARYKOVA

A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŽOPÍCH

 

ZVE RODIČE  BUDOUCÍCH ŠKOLÁČKŮ

NA ZÁPIS  DO TĚCHTO MATEŘSKÝCH ŠKOL

 

KDY: 

         květen 2020

 

KDE: MŠ Holešov, Masarykova ulice

PROČ: Protože s námi si budete hrát celý rok.

VÍCE INFORMACÍ: www.ms-masarykova.cz      

NĚCO O NAŠÍ ŠKOLE:

Mateřská škola na Masarykově ulici v Holešově je dvoutřídní škola umístěná ve starší vile s velikou přilehlou školní zahradou a možností vycházek do zámeckého i Amerického parku. Součástí školy – odloučeným pracovištěm je MŠ v Žopích, budova stojí na okraji obce v blízkosti lesa s možností krásných vycházek do přírody.

Vzdělávací nabídka školy: MŠ je osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a jeho vzdělávání založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky dětí. K realizaci vzdělávacího programu v MŠ máme vytvořeno téma s názvem  „Hrajeme si celý rok“.

V programu se zabýváme rozšířením běžných činností v MŠ o činnosti zaměřené na rozvoj smyslu pro kamarádství a respektování společných pravidel. Pro starší děti probíhají tyto aktivity: Veselé pískání, Hrajeme si s anglickými slovíčky,Individuální logopedická péče, Keramika, Předškolaček – příprava předškolních dětí na školu, pobyt v solné jeskyni jako prevence respiračního onemocnění, návštěvy v knihovně a jiné zajímavé aktivity.

Škola usiluje o vytváření tradic, které rozvíjí a posilují vzájemné vztahy s rodiči např. Dýňové tvoření,Jablíčkový týden,Vánoce u stromečku a jiné.

Zajímavostí jsou činností u interaktivní tabule. Děti ovládají pouhým dotykem prstu či dlaně velkou interaktivní tabuli, rozvíjí tím schopnosti formou hry, rozvíjí dovednosti důležité pro vstup do školy. Díky tabuli mateřská škola může obohatit již zavedený program zaměřený na logopedickou prevenci: ,,Kamaráde, pojď si hrát, jazýček procvičovat.“ Součástí našeho ŠVP je výuka anglického jazyka a tak si děti hrají na tabuli i v angličtině.

Přejeme si, aby naše škola i nadále udržovala a prohlubovala své vynikající renomé, spolupráci s odbornými pracovišti a komunikaci s rodiči dětí. I nadále chceme být vyhledávanou mateřskou školou s mimořádně příznivým rodinným klimatem.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zápis do MŠ Masarykova i do MŠ Žopy proběhne

v budově mateřské školy na ulici Masarykova 636.

K zápisu si doneste:  

  • rodný list dítěte
  • platný občanský průkaz zákonného zástupce
  • vyplněnou žádost o předškolním vzdělávání potvrzenou lékařem

 

Školský obvod Mateřské školy, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž (Masarykova 636, 769 01 Holešov) tvoří tyto ulice :

Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořákova, Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květná, K Větřáku, Luhy, Masarykova, Osvobození, Partyzánská, Pivovarská, Plajnerova, Sadová, Sportovní, Tovární, Tyršova, U Kasáren, Újezd, Větřák, Zlínská, dále místní část Žopy.