2. třída

O děti se starají:

  • p. řed. Jaroslava Turoňová
  • p. uč. Renata Sklenářová
  • Jana Srovnalová

Počet dětí: 28
Věkové složení dětí: od 4 do 7 let