Sponzoři

Ve školním roce 2017/2018 děkujeme:

TESCO Holešov

Sfinx Holešov

Rodičům Elizabeth Kučerové za volné vstupy do solné jeskyně a dárky přispívající ke zdraví dětí.

 

Rádi bychom vám představili sponzory mateřské školy, kterým tímto děkujeme.

MŠ Masarykova:

Pan Slovák          – peněžitý dar

Paní Vančurová – sponzorský dar

Paní Holcová     – sponzorský dar

Paní Kučerová   – sponzorský dar

Billa

Sfinx

 

MŠ Žopy:

Pan Směšný

Pan Topič

Pan Roubalík

Paní Passingerová

Paní Konečná

 

Poděkování patří i všem rodičům za přispění drobných dárků do mateřské školy.