Výsledky žádostí k předškolnímu vzdělávání

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání – MŠ Masarykova 2024
Registrační čísloPřijato – Nepřijato
38PřijatoMasarykova
32PřijatoMasarykova
21PřijatoMasarykova
8PřijatoMasarykova
23PřijatoMasarykova
24PřijatoMasarykova
37PřijatoŽopy
36PřijatoŽopy
49PřijatoMasarykova
14PřijatoMasarykova
18PřijatoMasarykova
12PřijatoMasarykova
22PřijatoMasarykova
9PřijatoMasarykova
28PřijatoMasarykova
30PřijatoMasarykova
20PřijatoMasarykova
15PřijatoMasarykova
47PřijatoMasarykova
7PřijatoŽopy
13PřijatoMasarykova
35PřijatoŽopy
39PřijatoMasarykova
19PřijatoMasarykova
17PřijatoMasarykova
45PřijatoMasarykova
34PřijatoŽopy
42PřijatoŽopy
10PřijatoŽopy
29PřijatoŽopy
41PřijatoŽopy

Nová aplikace pro rodiče a děti MŠ Masarykova a MŠ Žopy

Milí rodiče, naše mateřská škola přechází na nový administrativní a komunikační systém – aplikace TWIGSEE, která slouží ke komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči.

V následujících dnech obdržíte na vaši emailovou adresu pozvánku do této aplikace. Aktivační odkaz bude pravděpodobně funkční 7 dnů. Budeme rádi, když si aplikaci stáhnete a vyzkoušíte.

Během měsíce května a června by proběhla zkušební doba této aplikace.

Klasický systém odhlašování dětí bude funkční nadále, ale budeme rádi, když vyzkoušíte odhlašování dětí i přes aplikaci / do 6.00 hod./ . V aplikaci už můžete sledovat první příspěvky z vašich tříd v MŠ.

Informace

Ve dnech 6. a 7. května 2024 proběhne v čase 8:30 do 12:30 zápis do MŠ Masarykova a MŠ Žopy. V těchto dnech bude v obou zařízeních probíhat současně i den otevřených dveří. Více podrobností o zápise naleznete v záložce Informace.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Atletika ve školce

Do konce března lekce probíhají v SOKOLOVNĚ v čase 10 – 11 hod.
Od dubna budou lekce probíhat na ATLETICKÉM STADIONU v čase 10 – 11 hod.

Termíny atletiky:

MŠ Masarykova: 26.3.2024, 23.4.2024 a 28.5.2024.

MŠ Žopy: 13.3.2024, 10 .4 .2024, 15.5.2024.

Sportovní oblečení a obuv.

Porucha záznamníku v MŠ Žopy

Vážení rodiče,

vzhledem k poruše záznamníku kterou aktuálně řešíme vás prosíme abyste děti odhlašovali a přihlašovali na telefonní číslo 573 389 711 v pondělí 19. 2. 2024 v čase 5:50 – 6:10.

Děkujeme za pochopení.

Karneval v MŠ Žopy

Děti se můžou těšit na tanec, hry, soutěže a malou tombolu.

Ve čtvrtek 8. 2. 2024 bude v MŠ Žopy v 10:00 Malá beseda o hudebních nástrojích, kdy mimo žopské paní učitelky jeden nástroj představí i paní učitelka ze ZUŠ Holešov.

Uzavření MŠ o Vánocích

Provoz MŠ Masarykova, Holešov a MŠ Žopy bude přerušen od 23.12.2023 do 2.1.2024, mateřské školy budou uzavřeny. Provoz mateřských škol bude opět zahájen 3.1.2024.

Celý tým zaměstnanců mateřské školy přeje Vám všem krásné a klidné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí , lásky a pohody.

ATLETIKA DO ŠKOLEK

Od října 2023 do února 2024 bude naše mateřská škola zapojena do projektu Atletika do školek, kterou organizuje úspěšný sportovní klub Atletika Holešov.

Děti z MŠ Masarykova i MŠ Žopy budou sportovat pod odborným vedením

v Sokolovně v Holešově. Lekce probíhají v čase 10 – 11 hod. v tyto dny:

MŠ Žopy: 18.10.2023, 22.11.2023, 20.12.2023 a 31.1.2024.

Děti ze Žop budou odjíždět vždy v 10.10 hod. ze Žop a zpět v 13.05 z Holešova.

MŠ Masarykova: 7.11.2023, 5.12.2023, 16.1.2024 a 13.2.2024.

Děti potřebují sportovní oblečení a obuv, informace o organizaci dne se dozvíte v mateřských školách.

Upozornění pro rodiče

Prázdninový provoz v MŠ Masarykova i v MŠ Žopy bude probíhat od 3. 7. 2023 do 14.7. 2023

Provozní doba obou MŠ bude od 6:00 do 16:00.

Vyhodnocení zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání – MŠ Žopy 2023
Registrační čísloPřijatoNepřijato
7.Přijato
16.Přijato
18.Přijato
15.Přijato
14.Přijato
13.Přijato
20.Přijato
10.Přijato
8.Přijato
25.Přijato
9.Přijato
17.Nepřijato
11.Nepřijato

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si rodiče můžou vyzvednout v MŠ Žopy ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2023 od 8.00 – 12.00

Prázdninový provoz v holešovských mateřských školách

Prázdninový provoz mateřských škol bude zajištěn od 1. 7. 2023 do 27. 8. 2023

Od 28. 8. do 1.9.2023 jsou mateřské školy uzavřeny. Školní rok bude zahájen dne 4.9.2023.

Od 01.07. do 16.07. 2023 – provoz zajišťuje Mateřská škola Masarykova ul.

Od 17.07. do 31.07. 2023 – provoz zajišťuje Mateřská škola Radost, Grohova ul. Holešov

Od 01.08. do 27.08. 2023 – provoz zajišťuje Mateřská škola Sluníčko Holešov

Odloučená pracoviště Tučapy, Všetuly, Dobrotice a Žopy budou během prázdnin uzavřena.

Mateřské školy jsou schopny s ohledem na provádění nutných úprav a údržby, zajistit provoz pouze s omezenou kapacitou, pro nezbytně nutné potřeby zákonných zástupců.

Z tohoto důvodu budou k prázdninovému provozu přijímány pouze děti:

 • zaměstnaných rodičů, s celodenní docházkou
 • s trvalým bydlištěm Holešov a jeho místní části (Tučapy, Žopy, Dobrotice, Količín, Všetuly)
 • žádost k přijetí k prázdninovému provozu musí být podána – zákonným zástupcem dítěte od 15.5. do 31.5.2023 s kopií evidenčního listu mateřské školy, kterou dítě navštěvuje.

Poplatek za školné bude účtován každou mateřskou školou, kde bude dítě v průběhu prázdnin přihlášeno a musí být uhrazen do 23. 6. 2023 (jinak nebude dítě přijato).

Informace pro předškoláky

Ve čtvrtek 23. 2. 2023 v 15.00 se bude v MŠ Masarykova i v MŠ Žopy konat schůzka rodičů předškoláků se zástupci 1. a 2. základní školy v Holešově.

Karneval ve školce

Ve čtvrtek 9. 2. 2023 se koná karneval v MŠ Žopy

a ve čtvrtek 23. 2. 2023 vypukne karnevalové veselí také v MŠ Masarykova.

Děti přijdou do MŠ ráno již oblečené v maskách, karneval se bude konat v obou školkách dopoledne.

Vánoční přání

Veselé Vánoce prožité v klidu a hlavně ve zdraví přejí děti a zaměstnanci MŠ Žopy.
Do nového roku přejeme spoustu úspěchů a životní pohody.
Ve školce se opět potkáme 3. ledna 2023.


Adventní čas v mateřské škole

Je tady vánoční čas, nejkrásnější období v roce. I děti v mateřské škole prožívají tradice, očekávají příchod Mikuláše, který do obou mateřských škol, spolu s andělem a čertem přijde 5.12. dopoledne.

Nasát atmosféru Vánoc můžete spolu s dětmi na Vánoční besídce v mateřských školách.

Mateřská škola Žopy: 13.12.2022 v 15.30 hod.ve třídě Kuřátek, 16.00 hod. ve třídě Včeliček.

Mateřská škola Masarykova: 14.12 v 15.00 hod. ve třídě Čápat/2.třída/ a v 15.30 hod. ve třídě Koťátek / 1.třída/

Důležité upozornění pro rodiče

Vstup do mateřské školy, pro někoho úplně první, má spousta dětí již za sebou.

Většina to výborně zvládla. Nyní prosím dejte pozor na nové aktualizace , hlavně ohledně plateb:

1.Nezapomeňte zadat pravidelné platby školného .

Měsíční částka školného je 390,- kč každý měsíc, od září do června. Od školného jsou osvobozeny děti, které půjdou tento školní rok k zápisu do školy.

2. Z důvodu navýšení platby za stravné, je potřeba zvýšit inkaso na limit 1200,- kč.

3. Třídní fond na kulturní a jiné akce – 500,- kč.

4.Čas pro nahlašování a odhlašování obědů:

 • Využijte záznamník kdykoliv, nebo volejte do 6:10 hod. ráno.
 • Nahlaste jméno dítěte. Jakou dobu bude dítě nepřítomno , nejlépe i datum nástupu do mateřské školy.

5. V budově Masarykova dbejte na dovření dveří, jde o bezpečnost vašich dětí!!!

Naše Brano nezavírá samo.

HOLA, HOLA ŠKOLKA VOLÁ

1. ZÁŘÍ 2022                                                                      

Mateřská škola Masarykova a Mateřská škola Žopy zahajuje provoz ve školním roce 2022- 2023.V Mateřské škole v Holešově probíhá stále rekonstrukce budovy.

Dbejte prosím rodiče na bezpečnost svých dětí !

Vážení rodiče, před vstupem do mateřské školy dodržujte prosím tyto pravidla:

 • Zákaz vstupu osobám s příznaky infekčního onemocnění.
 • U vchodových dveří je k dispozici dezinfekce na ruce, používejte vždy návleky na obuv! V šatnách pobývejte jen po nezbytně nutnou dobu , předání nebo vyzvednutí dítěte.
 • Osobní přítomnost dětí ve škole, je podmíněna tím, že dítě nemá příznaky onemocnění COVID – 19 ,ani jiné respirační nemoci/ nemá kašel, rýmu, bolesti břicha, nevolnost apod./!
 • V prostorách třídy i ložnice není vstup rodičům povolen!

Co dětem připravit před prvním nástupem do mateřské školy?

Platí i pro děti , které už mateřskou školu navštěvovaly.

 • Pohodlné oblečení do třídy , pyžamo.
 • Vhodné oblečení i obuv na pobyt venku, dle ročního období.
 • Papučky s pevnou patou, ne nazouváky!
 • Náhradní prádlo v sáčku ve skříňce.
 • Oblečení i obuv musí být PODEPSANÉ!

Co do skříňky nepatří?

     Zbytečnosti, pití, vlastní jídlo, sladkosti, hračky. Skříňku prosím denně kontrolujte, upravujte.

Další konkrétní věci, jako jsou papírové kapesníky , toal. papír, mýdlo, speciální požadavky věcí u předškoláků zjistíte v mateřské škole.

Pokud do mateřské školy nepřijdete, zavolejte do 1.9.2022 do 6.10 hod. Využijte i záznamník mateřských škol.

Provoz mateřských škol : Pondělí až pátek, 6.00 hod. do 16.30 hod.

Třídní schůzky, hlavně pro nové rodiče, proběhnou:

MŠ Masarykova 15.9.2022 v 15.30.

MŠ Žopy 20.9.2022 v 15.30.

Těšíme se na Vás i na Vaše děti.

  

Vyhodnocení zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023.

Vzhledem k tomu, že nejsou dořešeny odklady školní docházky

a některé děti se hlásily i na jiné mateřské školy v Holešově,

může se uvolnit kapacita školy pro nepřijaté děti.

Rodiče budou telefonicky kontaktováni.

Registrační čísloPřijato – Nepřijato
28Nepřijato
16Nepřijato
3Nepřijato
58Nepřijato
52Nepřijato
43Nepřijato
32Nepřijato
19Nepřijato
42Nepřijato
48Nepřijato
20Nepřijato
44Nepřijato
25Nepřijato
8Nepřijato
18Nepřijato
38Nepřijato
50Nepřijato
39PřijatoŽopy
54PřijatoŽopy
2Nepřijato
23Nepřijato
45PřijatoŽopy
27Nepřijato
35PřijatoMasarykova
1PřijatoMasarykova
9PřijatoŽopy
7PřijatoMasarykova
40PřijatoŽopy
22PřijatoŽopy
11PřijatoŽopy
4PřijatoŽopy
41Nepřijato
13PřijatoMasarykova
24PřijatoMasarykova
31PřijatoŽopy
14PřijatoMasarykova
5Nepřijato
29PřijatoMasarykova
59PřijatoŽopy
53PřijatoMasarykova
10PřijatoMasarykova
55PřijatoŽopy
56PřijatoŽopy
57PřijatoŽopy
49PřijatoŽopy
33PřijatoMasarykova
30PřijatoMasarykova
15PřijatoMasarykova
47PřijatoMasarykova

Prázdninový provoz 2022

Tisková zpráva ze dne 19. 4. 2022

Holešovské školky plánují na prázdniny rozsáhlé stavební práce.

Tři holešovské mateřské školy budou o prázdninách zvelebovat své prostory. Tato skutečnost však bude mít výrazný dopad na prázdninový provoz.

V letošním roce nebude docházet k mísení dětí z různých školek, tentokrát budou provoz zajišťovat školky vždy jen pro ty děti, které jsou v dané školce zapsané.

„Velmi zásadní oprava a řešení havarijního stavu kuchyně a kanalizace čeká MŠ Sluníčko v ul. Havlíčkova.

Tato rekonstrukce nelze provádět za provozu, a proto k ní dojde o prázdninách a naruší to prázdninový tradiční provoz.

Ještě náročnější, co se týká výše investice, je oprava pláště budovy a dalších zařízení v MŠ v Masarykově ulici,“ uvádí starosta města Rudolf Seifert. Z těchto důvodů přistupuje město – zřizovatel školek – po dohodě s vedením těchto zařízení k následujícím opatření:

Mateřská škola Sluníčko Holešov, Havlíčkova ulice, bude zajišťovat provoz pouze pro „své“ děti, a to v období od 1. do 22. 7. 2022. Na pracovištích Všetuly a Tučapy.

Ve stejném období a také pouze pro „své“ děti bude zajištěn provoz Mateřské školy Holešov, Masarykova ulice.

Prázdninový provoz Mateřské školy Radost Holešov, Grohova ulice, pak bude zajištěn v období od 8. do 24. 8. 2022, rovněž pouze pro děti zapsané v této školce.

„Mateřské školy jsou schopny s ohledem na provádění nutných úprav a údržby, zajistit provoz pouze s omezenou kapacitou, pro nezbytně nutné potřeby zákonných zástupců.

Z tohoto důvodu budou k prázdninovému provozu přijímány pouze děti zaměstnaných rodičů s celodenní docházkou a děti s trvalým pobytem na území města Holešova,“ shodují se ředitelky mateřských škol.

I když pokrytí prázdninového provozu mateřských škol není nikdy jednoduché sladit, letošní rok je v tomto ohledu ještě mnohem náročnější. „Ale školky budou mít v uvedených termínech ve velmi omezené míře a výjimečně prostor pro umístění dětí z potřebných rodin (samoživitelky apod.) ve svých detašovaných pracovištích apod.

Dotazy vznášejte na ředitelky MŠ, doplňuje starosta.

Město a vedení mateřských škol děkují za pochopení této složité situace a alespoň tímto způsobem se snaží rodinám pomoci.

Fotografování ve školce

Ve středu 30. března bude v MŠ Masarykova i v MŠ Žopy probíhat fotografování s jarní tématikou. Náhled fotopozadí a ceník níže. Svůj zájem prosím hlaste paní učitelce ve vaší třídě .
Focení proběhne v od 8:00 v MŠ Masarykova a v MŠ Žopy od 9:30.