Vážení rodiče.

Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci související se šířením Covid-19 doržujte  pravidla:

– doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce a to po dobu nezbytně nutnou dobu / zejména předání a vyzvednutí dítěte/

– při vstupu dospělá osoba použije desinfekci, dbejte na bezpečnost u dětí

– použijte návleky , vracejte do koše s názvem Použité

– po přezutí a převlečení si dítě důkladně umyje ruce mýdlem a vodou

– minimalizujte velké shromažďování osob před školkou a v prostorách šaten

– nikdo s příznaky infekci dýchacích cest, teplotou nesmí do školky vstoupit, učitelka může stav dítěte zhodnotit a má právo dítě do MŠ nepřijmout

– děti a pedagogičtí pracovníci roušky v prostorách MŠ roušky mít nemusí

Děkujeme za pochopení.