Vážení rodiče.

Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci související se šířením Covid-19 doržujte  pravidla:

- doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce a to po dobu nezbytně nutnou dobu / zejména předání a vyzvednutí dítěte/

- při vstupu dospělá osoba použije desinfekci, dbejte na bezpečnost u dětí

- použijte návleky , vracejte do koše s názvem Použité

- po přezutí a převlečení si dítě důkladně umyje ruce mýdlem a vodou

- minimalizujte velké shromažďování osob před školkou a v prostorách šaten

- nikdo s příznaky infekci dýchacích cest, teplotou nesmí do školky vstoupit, učitelka může stav dítěte zhodnotit a má právo dítě do MŠ nepřijmout

- děti a pedagogičtí pracovníci roušky v prostorách MŠ roušky mít nemusí

Děkujeme za pochopení.