Vzdělávání dětí v době uzavření mateřské školy od 1.3.2021

Distanční výuka:

Předškoláci/ děti připravující se letos k zápisu do ZŠ/, u nichž probíhá povinné distanční vzdělávání, mají k dispozici sešit Kuliferda – Jaro. Pod dohledem rodičů děti vypracují úkoly a sešit donesou při návratu do mateřské školy.

Jiné motivační úkoly budou umístěny postupně v rubrice DISTANČNÍ VÝUKA.

Kuliferda

 

Sešity jsou vypracovávány během školního roku.

 

 

Inspirativní videa pro rodiče:

Národní pedagogický institut ČR připravil pro rodiče předškolních dětí v mateřské škole inspirativní videa.

Videa mají inspirovat rodiče k zapojení dětí do běžných denních činností tak, aby byly děti dobře připravené na vstup do první třídy.

Úvod k sérii                https://youtu.be/GRR6Efa-R1k

Čteme spolu               https://youtu.be/rKs0KYvDybY

Spolu na zahradě       https://youtu.be/ePuUeCNij0Q

Pečeme spolu             https://youtu.be/jS_ZHNNp2Cs