Informace k otevření MŠ Masarykova Holešov a MŠ Žopy od 12.4.2021

Vážení rodiče,

od 12.dubna 2021 na základě rozhodnutí vlády dochází k obnovení provozu

Mateřské školy Masarykova v Holešově a Mateřské školy Žopy za těchto následujících podmínek:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a
1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

V mateřských školách
 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání 
 • dětem zaměstnanců vybraných profesí  , které jsou:
 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 5. příslušníci ozbrojených sil,
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 10. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Podrobnější informace ov odkaze:

        – https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

 

Děti , které mají povinné předškolní vzdělávání budou k docházce i ke stravování automaticky přihlášeny ke dni 12.4.2021.

Děti mladší, které mají rodiče vybraných profesí / viz. výše/ se musí k docházce a stravování přihlásit prostřednictvím záznamníku, emailu a doložit potvrzení od zaměstnavatele.

Organizace příchodu do mateřské školy:

 • děti budou testované dvakrát týdně, neinvazivními antigenními testy, které provedou u dítěte samotní rodiče.
 • testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek
 • je potřeba počkat s dítětem na výsledek, který trvá 15 minut
 • do školy bude umožněn přístup jen dítěti s negativním testem
 • Podrobnější informace k testování v těchto odkazech:

          – testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)

          – https://testovani.edu.cz/

 

    Při testování, čekání na výsledek se řiďte pokyny zaměstnanců školy.

Instruktážní video ke stažení zde:

 

       https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 část s asistencí

video test