Důležité upozornění pro rodiče

Vstup do mateřské školy, pro někoho úplně první, má spousta dětí již za sebou.

Většina to výborně zvládla. Nyní prosím dejte pozor na nové aktualizace , hlavně ohledně plateb:

1.Nezapomeňte zadat pravidelné platby školného .

Měsíční částka školného je 390,- kč každý měsíc, od září do června. Od školného jsou osvobozeny děti, které půjdou tento školní rok k zápisu do školy.

2. Z důvodu navýšení platby za stravné, je potřeba zvýšit inkaso na limit 1200,- kč.

3. Třídní fond na kulturní a jiné akce – 500,- kč.

4.Čas pro nahlašování a odhlašování obědů:

  • Využijte záznamník kdykoliv, nebo volejte do 6:10 hod. ráno.
  • Nahlaste jméno dítěte. Jakou dobu bude dítě nepřítomno , nejlépe i datum nástupu do mateřské školy.

5. V budově Masarykova dbejte na dovření dveří, jde o bezpečnost vašich dětí!!!

Naše Brano nezavírá samo.