Děkujem všem rodičům za příspěvek na hračky.

Za větší sponzorský dar děkujem paní Utěkalové, panu Utěkalovi, paní Ulehlové a Plačkovým.