ATLETIKA DO ŠKOLEK

Od října 2023 do února 2024 bude naše mateřská škola zapojena do projektu Atletika do školek, kterou organizuje úspěšný sportovní klub Atletika Holešov.

Děti z MŠ Masarykova i MŠ Žopy budou sportovat pod odborným vedením

v Sokolovně v Holešově. Lekce probíhají v čase 10 – 11 hod. v tyto dny:

MŠ Žopy: 18.10.2023, 22.11.2023, 20.12.2023 a 31.1.2024.

Děti ze Žop budou odjíždět vždy v 10.10 hod. ze Žop a zpět v 13.05 z Holešova.

MŠ Masarykova: 7.11.2023, 5.12.2023, 16.1.2024 a 13.2.2024.

Děti potřebují sportovní oblečení a obuv, informace o organizaci dne se dozvíte v mateřských školách.