Čarodějnická školka

Za video děkujem paní učitelce Pavlínce Hapkové z mateřské školy v Holešově, Masarykova.