ATLETIKA DO ŠKOLEK

Od října 2023 do února 2024 bude naše mateřská škola zapojena do projektu Atletika do školek, kterou organizuje úspěšný sportovní klub Atletika Holešov.

Děti z MŠ Masarykova i MŠ Žopy budou sportovat pod odborným vedením

v Sokolovně v Holešově. Lekce probíhají v čase 10 – 11 hod. v tyto dny:

MŠ Žopy: 18.10.2023, 22.11.2023, 20.12.2023 a 31.1.2024.

Děti ze Žop budou odjíždět vždy v 10.10 hod. ze Žop a zpět v 13.05 z Holešova.

MŠ Masarykova: 7.11.2023, 5.12.2023, 16.1.2024 a 13.2.2024.

Děti potřebují sportovní oblečení a obuv, informace o organizaci dne se dozvíte v mateřských školách.

Upozornění pro rodiče

Prázdninový provoz v MŠ Masarykova i v MŠ Žopy bude probíhat od 3. 7. 2023 do 14.7. 2023

Provozní doba obou MŠ bude od 6:00 do 16:00.

Vyhodnocení zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání – MŠ Žopy 2023
Registrační čísloPřijatoNepřijato
7.Přijato
16.Přijato
18.Přijato
15.Přijato
14.Přijato
13.Přijato
20.Přijato
10.Přijato
8.Přijato
25.Přijato
9.Přijato
17.Nepřijato
11.Nepřijato

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si rodiče můžou vyzvednout v MŠ Žopy ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2023 od 8.00 – 12.00