Zápis do mateřské školy

 

 

Aktuální informace k zápisu do Mateřské školy Holešov,

Masarykova 636, 769 01 Holešov a MŠ Žopy

Termín zápisu je stanoven na   ……………….. 2022  .

( Dle školského zákona budou Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022 budou přijímány žádosti do  ………………….).

Podání žádosti zákonným zástupcem nebo jinou osobou oprávněnou dítě zastupovat:

Podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné doručit následujícími způsoby:

1. Do datové schránky mateřské školy – x7q4sqb

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze poslat prostý email

3. Poštou

4. Osobní podání – bude organizováno při dodržení nutných hygienických nařízení, můžete využít poštovní schránku školy, ve vyjímečných případech kontaktujte ředitelku školy na tel.čísle: 737 291 765

K zápisu je nutno doložit tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení na webových stránkách MŠ / www. ms-masarykova.cz/

2. Prostou kopii rodného listu dítěte

3. Prostou kopii očkovacího průkazu dítěte

4. Čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkováno – dle očkovacího kalendáře – ke stažení ne webových stránkách školy

Po obdržení vyplněných a podepsaných tiskopisů vám zašleme další informace.

Dokumenty ke stažení na www. ms-masarykova.cz v Informacích.

 

NĚCO O NAŠÍ ŠKOLE:

Mateřská škola na Masarykově ulici v Holešově je dvoutřídní škola umístěná ve starší vile s velikou přilehlou školní zahradou a možností vycházek do zámeckého i Amerického parku. Součástí školy – odloučeným pracovištěm je MŠ v Žopích, budova stojí na okraji obce v blízkosti lesa s možností krásných vycházek do přírody.

Vzdělávací nabídka školy: MŠ je osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a jeho vzdělávání založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky dětí. K realizaci vzdělávacího programu v MŠ máme vytvořeno téma s názvem  „Hrajeme si celý rok“.

V programu se zabýváme rozšířením běžných činností v MŠ o činnosti zaměřené na rozvoj smyslu pro kamarádství a respektování společných pravidel. Pro starší děti probíhají tyto aktivity: Veselé pískání, Hrajeme si s anglickými slovíčky,Individuální logopedická péče, Keramika, Předškolaček – příprava předškolních dětí na školu, pobyt v solné jeskyni jako prevence respiračního onemocnění, návštěvy v knihovně a jiné zajímavé aktivity.

Škola usiluje o vytváření tradic, které rozvíjí a posilují vzájemné vztahy s rodiči např. Dýňové tvoření,Jablíčkový týden,Vánoce u stromečku a jiné.

Zajímavostí jsou činností u interaktivní tabule. Děti ovládají pouhým dotykem prstu či dlaně velkou interaktivní tabuli, rozvíjí tím schopnosti formou hry, rozvíjí dovednosti důležité pro vstup do školy. Díky tabuli mateřská škola může obohatit již zavedený program zaměřený na logopedickou prevenci: ,,Kamaráde, pojď si hrát, jazýček procvičovat.“ Součástí našeho ŠVP je výuka anglického jazyka a tak si děti hrají na tabuli i v angličtině.

Přejeme si, aby naše škola i nadále udržovala a prohlubovala své vynikající renomé, spolupráci s odbornými pracovišti a komunikaci s rodiči dětí. I nadále chceme být vyhledávanou mateřskou školou s mimořádně příznivým rodinným klimatem.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………