2. třída

O děti se starají:

  • paní ředitelka Jaroslava Turoňová
  • paní učitelka  Renata Sklenářová
  • paní učitelka  Jana Ševčíková
  • Jana Srovnalová

Počet dětí: 26
Věkové složení dětí: od 4 do 7 let