Vzdělávání dětí v době uzavření mateřské školy od 1.3.2021

Distanční výuka:

Předškoláci/ děti připravující se letos k zápisu do ZŠ/, u nichž probíhá povinné distanční vzdělávání, mají k dispozici sešit Kuliferda – Jaro. Pod dohledem rodičů děti vypracují úkoly a sešit donesou při návratu do mateřské školy.

Jiné motivační úkoly budou umístěny postupně v rubrice DISTANČNÍ VÝUKA.

Kuliferda

 

Sešity jsou vypracovávány během školního roku.

 

 

Inspirativní videa pro rodiče:

Národní pedagogický institut ČR připravil pro rodiče předškolních dětí v mateřské škole inspirativní videa.

Videa mají inspirovat rodiče k zapojení dětí do běžných denních činností tak, aby byly děti dobře připravené na vstup do první třídy.

Úvod k sérii                https://youtu.be/GRR6Efa-R1k

Čteme spolu               https://youtu.be/rKs0KYvDybY

Spolu na zahradě       https://youtu.be/ePuUeCNij0Q

Pečeme spolu             https://youtu.be/jS_ZHNNp2Cs

 

 

Uzavření mateřské školy od 1.3.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

koronavirus-vykricnik
Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 ,kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

  • ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

 

OŠETŘOVNÉ:

  • INFORMACE K ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ:

odkaz: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

  • Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
  • Sledujte aktuální informace na webových stránkách. /např. rodiče děti s povinnou  předškolní docházkou budou informováni o úkolech předškolního vzdělávání./

V případě potřeby nás kontaktujte na email: info@ms-masarykova.cz