Zápis do mateřské školy – upozornění !

Informace k zápisu do Mateřské školy Masarykova Holešov

a Mateřské školy Žopy pro školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ Masarykova 636 se z kapacitních důvodů, se souhlasem zřizovatele nebude v tomto školním roce konat.
Zápis dětí bude možný pouze na odloučené pracoviště MŠ Žopy.

Zápis se uskuteční ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2023 v budově MŠ Žopy 177 v čase od 8:30 do 12:30. V těchto dnech zároveň proběhne v MŠ Žopy den otevřených dveří.

Dokumenty potřebné k zápisu jsou ke stažení v záložce Informace anebo je možné si je vyzvednout v tištěné podobě v MŠ Žopy.

Prázdninový provoz v holešovských mateřských školách

Prázdninový provoz mateřských škol bude zajištěn od 1. 7. 2023 do 27. 8. 2023

Od 28. 8. do 1.9.2023 jsou mateřské školy uzavřeny. Školní rok bude zahájen dne 4.9.2023.

Od 01.07. do 16.07. 2023 – provoz zajišťuje Mateřská škola Masarykova ul.

Od 17.07. do 31.07. 2023 – provoz zajišťuje Mateřská škola Radost, Grohova ul. Holešov

Od 01.08. do 27.08. 2023 – provoz zajišťuje Mateřská škola Sluníčko Holešov

Odloučená pracoviště Tučapy, Všetuly, Dobrotice a Žopy budou během prázdnin uzavřena.

Mateřské školy jsou schopny s ohledem na provádění nutných úprav a údržby, zajistit provoz pouze s omezenou kapacitou, pro nezbytně nutné potřeby zákonných zástupců.

Z tohoto důvodu budou k prázdninovému provozu přijímány pouze děti:

  • zaměstnaných rodičů, s celodenní docházkou
  • s trvalým bydlištěm Holešov a jeho místní části (Tučapy, Žopy, Dobrotice, Količín, Všetuly)
  • žádost k přijetí k prázdninovému provozu musí být podána – zákonným zástupcem dítěte od 15.5. do 31.5.2023 s kopií evidenčního listu mateřské školy, kterou dítě navštěvuje.

Poplatek za školné bude účtován každou mateřskou školou, kde bude dítě v průběhu prázdnin přihlášeno a musí být uhrazen do 23. 6. 2023 (jinak nebude dítě přijato).

Informace pro předškoláky

Ve čtvrtek 23. 2. 2023 v 15.00 se bude v MŠ Masarykova i v MŠ Žopy konat schůzka rodičů předškoláků se zástupci 1. a 2. základní školy v Holešově.

Karneval ve školce

Ve čtvrtek 9. 2. 2023 se koná karneval v MŠ Žopy

a ve čtvrtek 23. 2. 2023 vypukne karnevalové veselí také v MŠ Masarykova.

Děti přijdou do MŠ ráno již oblečené v maskách, karneval se bude konat v obou školkách dopoledne.