(Untitled)

Vážení rodiče.

Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci související se šířením Covid-19 doržujte  pravidla:

– doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce a to po dobu nezbytně nutnou dobu / zejména předání a vyzvednutí dítěte/

– při vstupu dospělá osoba použije desinfekci, dbejte na bezpečnost u dětí

– použijte návleky , vracejte do koše s názvem Použité

– po přezutí a převlečení si dítě důkladně umyje ruce mýdlem a vodou

– minimalizujte velké shromažďování osob před školkou a v prostorách šaten

– nikdo s příznaky infekci dýchacích cest, teplotou nesmí do školky vstoupit, učitelka může stav dítěte zhodnotit a má právo dítě do MŠ nepřijmout

– děti a pedagogičtí pracovníci roušky v prostorách MŠ roušky mít nemusí

Děkujeme za pochopení.

 

(Untitled)

bez názvu

Provozní doba MŠ 6.00 hod. do 16.30.

Vstup do budovy dospělé osoby jen s rouškou!

Těšíme se na vás.

 

 

Co nás čeká v září

-Poznávám nové kamarády

-Učím se být kamarád

-Budeme se učit chránit přírodu

-Jablíčkový týden s hostinou – 4.týden v září

-Schůzka s rodiči:

MŠ Žopy – 8.9.2020 v 15.00 hodin

MŠ Masarykova – 10.9.2020 v 15.00 hodin

-Příchod dětí do MŠ :od 6.00 do 8.00hodin

-Rodič s rouškou

-Z důvodu Covidu-19 zákaz nošení hraček z domu

Děti si přinesou :

300,-Kč na třídní fond

-toaletní papír,2x papírové kapesníky

-tekuté mýdlo

předškoláci: pastelky a fixy zákl.sada barev nejlépe trojhranné a tlusté, tuhé lepidlo

přírodniny: např.šípky,jeřabiny,kaštany,žaludy dyně,cukety

-oblečení do třídy a jiné na pobyt venku

-náhradní oblečení a boty na ven,které může dítě zašpinit – vše podepsané i pyžamo /hlavně nové děti/

 

Informace pro rodiče

Prosíme všechny rodiče aby při přivádění a vyzvedávání dětí nepouštěli do prostor MŠ neznámé osoby a chránili tak bezpečnost svých dětí.