Kritéria přijetí pro školní rok 2024/2025

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

1. Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy

(tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. s trvalým pobytem

v příslušném školském obvodu dané MŠ)

50

2. Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy

(tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. s trvalým pobytem

v Holešově)

40

3. Věk dítěte s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu dané MŠ
4 roky dosažené k 31.8.

3 roky dosažené k 31.8.


30
20

4. Věk dítěte s trvalým pobytem v Holešově
4 roky dosažené k 31.8.
3 roky dosažené k 31.8.


15
10

5. Věk dítěte s trvalým pobytem v Holešově 2,5 roku dosažených k 28. 2. 2023

5

6. Pokud není naplněna kapacita MŠ je možno přijmout i děti z jiných školských obvodů

1

CELKEM BODŮ

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2,5 roky
do 31. 8. 2024
Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splnění příslušného kritéria. Jednotlivá kritéria se nesčítají. Podle věku vždy dítě splní pouze jedno kritérium ve vazbě buď- na příslušný školský obvod nebo na trvalé bydliště v Holešově.

Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.
Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni
podle data narození (od nejstaršího po nejmladší). V případě shodného počtu bodů rozhodne los.
Komise bude složená se zástupců MŠ, Sdružení rodičů a zřizovatele.