Kritéria přijetí

 

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

KRITERIA:
1.      Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.
2.      Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ
3.      Věk dítěte: 4roky dosažené k 31.8.
                     3 roky dosažené k 31.8.
                     2 roky dosažené k 31.8.
4.      Bydliště dítěte v Holešově
5.      Sourozenec, který je již v MŠ přijatý