Kritéria přijetí

 POZOR!!! Kritéria pro přijetí pro školní rok 2023 – 2024 budou v nejbližší době aktualizovány !!!

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

KRITERIA:
1.      Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022
2.      Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ
3.      Věk dítěte:  4 roky dosažené k 31.8.2022
                            3 roky dosažené k 31.8.2022
                            2 roky dosažené k 31.8.2022
4.      Sourozenec, který je již v MŠ přijatý