Závěry schůzek s rodiči

 • Rodiče si odsouhlasili dar škole na hračky ve výši 500,- Kč (vybíráme do konce listopadu)
 • Do konce října vybíráme třídní fond  500,-Kč
 • Zvýšení ceny obědů : 6 leté děti 47,- Kč, 7 leté 51,- Kč / bližší info na stránkách ÚŠJ Holešov /. Je potřeba zvýšit limit pro inkaso na 1200,- Kč.
 • Připomínáme děti nejen odhlašovat, ale i přihlašovat (využívejte záznamník MŠ) včas.
 • Trvalý příkaz ve vaší bance zřizujte od září 2022 do konce června 2023, školné 390,-. Netýká se dětí , které v tomto školním roce půjdou k zápisu do základních škol / předškoláci/
 • Povinné předškolní vzdělávání: od 8.00 do 12.00hodin
 • Příchod dětí nejlépe do 8.00.
 • Nepřítomnost dětí omluvte telefonicky nebo osobně do   6.10 hod.

 • Předškolní děti: písemně – Omluvný list
 • Obědy se vydávají do jídlonosičů, jen první den nepřítomnosti dítěte do 12.30 hod.
 • Rodiče předávají děti do MŠ zdravé, proto nepodáváme dětem během dne žádné léky, kapky ani mast
 • ! Označte novým dětem veškeré oblečení, pyžama a přezůvky! Doplnit náhradní oblečení.
 • Všechny děti potřebují vhodné přezůvky, oblečení do třídy a na pobyt venku, vlastní hřeben.
 • Pyžamo a oblečení ze skříněk si berte každý pátek domů. V pondělí vše čisté.
 • Při vstupu do budovy použijte , NÁVLEKY A DEZINFEKCI !
 • Probíhají opravy mateřské školy, dbejte na bezpečnost sebe i svých dětí.
 • Zavírejte hlavní dveře, nepouštějte cizí osoby, myslete na bezpečnost vašich dětí.

 • Příchod dětí do MŠ – ne samotné, rodič předá dítě paní učitelce, nevstupuje do třídy
 • Nenoste si hračky do MŠ .
 • Nenoste si sladké šťávy do skříněk – pitný režim je pro děti zajištěn.
 • Dětem v povinné předškolní výuce budou pořízeny pracovní sešity, které budou využity během školního roku a popřípadě k distanční výuce. / Cena 130,- kč/

AKCE obou MŠ:

  Návštěva logopeda  12.10 2022/ MŠ Žopy od 7.30, MŠ Masarykova od 9.00/, rodiče individuální konzultace s paní učitelkou ve třídě.

Jablíčkový týden / MŠ Masarykova 19.9 – 30.9./

Fotografování dětí s vánoční tématikou 14.10.2022.

 • MŠ Masarykova:Neparkujte v době od 6.30 do 7.30 a od 11.00 do 11.30 hodin ve vjezdu do MŠ z důvodu dovozu stravy pro vaše děti
 •      Pokud máte možnost přinést nějaké drobnosti pro děti budeme rádi / dárky-svátky…/