Závěry schůzek s rodiči

 • Rodiče si odsouhlasili dar škole na hračky ve výši 500,- Kč (vybíráme do konce listopadu)
 • Do konce října vybíráme třídní fond: 300,-Kč
 • Zvýšení ceny obědů : 6 leté děti 43,- Kč, 7 leté 50,- Kč / bližší info na stránkách ÚŠJ Holešov /
 • Provoz Mateřské školy Masarykova a Mateřské školy Žopy od od 6.00 hodin do 16.30 hodin
 • Připomínáme děti nejen odhlašovat, ale i přihlašovat (využívejte záznamník MŠ) včas
 • Trvalý příkaz ve vaší bance zřizujte od září 2021 do konce června 2022, školné 390,-
 • Povinné předškolní vzdělávání: od 8.00 do 12.00hodin
 • Nepřítomnost dětí omluvte telefonicky nebo osobně do   6.15 hod.

 • Předškolní děti: písemně – Omluvný list
 • Obědy se vydávají do jídlonosičů, jen první den nepřítomnosti dítěte do 12.30 hod.
 • Rodiče předávají děti do MŠ zdravé, proto nepodáváme dětem během dne žádné léky, kapky ani mast
 • ! Označte novým dětem veškeré oblečení, pyžama a přezůvky! Doplnit náhradní oblečení.
 • Všechny děti potřebují vhodné přezůvky, oblečení do třídy a na pobyt venku, vlastní hřeben.
 • 1x ROUŠKU VE SKŘÍŇCE.
 • Pyžamo a oblečení ze skříněk si berte každý pátek domů. V pondělí vše čisté.
 • Při vstupu do budovy použijte ROUŠKU, NÁVLEKY A DEZINFEKCI !
 • Zavírejte hlavní dveře, nepouštějte cizí osoby, myslete na bezpečnost vašich dětí.

 • Příchod dětí do MŠ – né samotné,rodič předá dítě paní učitelce,nevstupuje do třídy
 • Nenoste si hračky do MŠ .
 • Nenoste si sladké šťávy do skříněk – pitný režim je pro děti zajištěn.
 • Dětem v povinné předškolní výuce budou pořízeny pracovní sešity, které budou využity během školního roku a popřípadě k distanční výuce. / Cena 250,- kč/

AKCE obou MŠ:

  Návštěva logopeda v měsíci září, rodiče individuální konzultace s paní učitelkou ve třídě

Jablíčkový týden

Fotografování dětí s vánoční tématikou 19.10.2021

Plánujeme výlet na Dopravní hřiště ve Zlíně

 

Podzimní tvoření s dětmi a rodiči: Noste dýně a přírodniny

 • MŠ Masarykova:Neparkujte v době od 6.30 do 7.30 a od 11.00 do 11.30 hodin ve vjezdu do MŠ z důvodu dovozu stravy pro vaše děti
 •      Pokud máte možnost přinést nějaké drobnosti pro děti budeme rádi / dárky-svátky…/
 •      Rodičů byly vráceny přeplatky za školné / MŠ uzavřena březen, duben – COVID 19/