O nás

Mateřská škola na Masarykově ulici v Holešově je dvoutřídní škola umístěná ve starší vile s velkou přilehlou školní zahradou. Prostředí školy je rodinné, útulné, příjemně a moderně zařízené. Součástí školy – odloučeným pracovištěm je dvoutřídní MŠ v Žopích, budova stojí na okraji obce v blízkosti lesa s možností krásných vycházek do přírody.
Díky velmi osobnímu přístupu vyučujících a celkově velmi přátelské a kreativní atmosféře školy vyrůstá dítě v prostředí, které je dokáže skvěle připravit pro nástup na základní školu.

Vzdělávací nabídka školy:

MŠ je osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a jeho vzdělávání založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky dětí. K realizaci vzdělávacího programu v MŠ máme vytvořeno téma s názvem „Hrajeme si celý rok“. Nabízíme pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté vzdělávací prostředí, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.
Tematické části jsou dětem blízké, jsou odvozeny z přirozeného cyklu ročních období, z přírodních i společenských situací a bezprostředně souvisí s každodenní realitou života dítěte. V programu se zabýváme rozšířením běžných činností v MŠ o činnosti zaměřené na rozvoj smyslu pro kamarádství a respektování společných pravidel, která by měla dětem pomoci v běžných situacích, např. kouzelná slovíčka otvírají srdíčka. Pro starší děti v odpoledních hodinách probíhají tyto aktivity: Veselé pískání, Hrajeme si s anglickými slovíčky, Logopedická chvilka, Interaktivní předškolaček s grafomotorikou.

Škola usiluje o vytváření tradic, které rozvíjí a posilují vzájemné vztahy v MŠ i vztah MŠ a širší veřejnosti. K nejoblíbenějším patří akce s rodiči dětí – zahradní slavnosti, Jablíčkové týdny, Vánoce u stromečku, Pálení čarodějnic, oslava Dne Země, Rozloučení s předškoláky.
Novinkou je prezentace činností u interaktivní tabule. Nově zakoupené tabule v obou mateřských školách jsou skvělým průvodcem při poznávání a pochopení svého těla a okolí. Děti ovládají pouhým dotykem prstu či dlaně velkou interaktivní tabuli, rozvíjí tím schopnosti formou hry, rozvíjí dovednosti důležité pro vstup do školy. Díky tabuli mateřská škola může obohatit již zavedený program zaměřený na logopedickou prevenci: „Kamaráde pojď si hrát, jazýček procvičovat.“ Součástí našeho ŠVP je výuka anglického jazyka a tak si děti hrají na tabuli i v angličtině.

 Stravování dětí je zajištěno Ústřední školní jídelnou v Holešově. Do mateřské školy docházejí děti nejen z jejího okolí, ale v neposlední řadě i z jiných částí města. Rodiče si často vybírají tuto školu podle referencí jiných rodičů, kteří zde již měli děti a byli spokojeni.

Mateřská škola nabízí opravdu krásné předškolní období.

Lokalita