HOLA, HOLA ŠKOLKA VOLÁ

1. ZÁŘÍ 2021                                                                      IMG_20201007_124021774~2

Mateřská škola Masarykova a Mateřská škola Žopy zahajuje provoz ve školním roce 2021 – 2022.

Vážení rodiče, před vstupem do mateřské školy dodržujte prosím tyto pravidla:

 • Zákaz vstupu osobám s příznaky infekčního onemocnění.
 • Při vstupu  a po celou délku pobytu v MŠ musí mít dospělá osoba nasazený respirátor.
 • U vchodových dveří použijte dezinfekci na ruce, používejte vždy návleky na obuv! V šatnách pobývejte jen po nezbytně nutnou dobu , předání nebo vyzvednutí dítěte.
 • Před vstupem dětí do třídy, si děti důkladně umyjí ruce v koupelně.
 • Osobní přítomnost dětí ve škole, je podmíněna tím, že dítě nemá příznaky onemocnění COVID – 19 ,ani jiné respirační nemoci/ nemá kašel, rýmu, bolesti břicha, nevolnost apod./!
 • V prostorách třídy i ložnice není vstup rodičům povolen!

Co dětem připravit před prvním nástupem do mateřské školy?

Platí i pro děti , které už mateřskou školu navštěvovaly.

 • Pohodlné oblečení do třídy , pyžamo.
 • Vhodné oblečení i obuv na pobyt venku, dle ročního období.
 • Papučky s pevnou patou, ne nazouváky!
 • Náhradní prádlo v sáčku ve skříňce.
 • Oblečení i obuv musí být PODEPSANÉ!

Co do skříňky nepatří?

     Zbytečnosti, pití, vlastní jídlo, sladkosti, hračky. Skříňku prosím denně kontrolujte, upravujte.

Další konkrétní věci, jako jsou papírové kapesníky , toal. papír, mýdlo, speciální požadavky věcí u předškoláků zjistíte v mateřské škole.

Pokud do mateřské školy nepřijdete, zavolejte do 1.9.2021 do 6.30 hod. Využijte i záznamník mateřských škol.

Provoz mateřských škol : Pondělí až pátek, 6.00 hod. do 16.30 hod.

Těšíme se na Vás i na Vaše děti.

  

Informace k otevření MŠ Masarykova Holešov a MŠ Žopy od 12.4.2021

Vážení rodiče,

od 12.dubna 2021 na základě rozhodnutí vlády dochází k obnovení provozu

Mateřské školy Masarykova v Holešově a Mateřské školy Žopy za těchto následujících podmínek:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a
1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

V mateřských školách
 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání 
 • dětem zaměstnanců vybraných profesí  , které jsou:
 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 5. příslušníci ozbrojených sil,
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 10. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Podrobnější informace ov odkaze:

        – https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

 

Děti , které mají povinné předškolní vzdělávání budou k docházce i ke stravování automaticky přihlášeny ke dni 12.4.2021.

Děti mladší, které mají rodiče vybraných profesí / viz. výše/ se musí k docházce a stravování přihlásit prostřednictvím záznamníku, emailu a doložit potvrzení od zaměstnavatele.

Organizace příchodu do mateřské školy:

 • děti budou testované dvakrát týdně, neinvazivními antigenními testy, které provedou u dítěte samotní rodiče.
 • testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek
 • je potřeba počkat s dítětem na výsledek, který trvá 15 minut
 • do školy bude umožněn přístup jen dítěti s negativním testem
 • Podrobnější informace k testování v těchto odkazech:

          – testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)

          – https://testovani.edu.cz/

 

    Při testování, čekání na výsledek se řiďte pokyny zaměstnanců školy.

Instruktážní video ke stažení zde:

 

       https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 část s asistencí

video test

 

 

 

 

Jarní procházka pro děti z MŠ Masarykova

Zveme děti  které chodí do Mateřské školy Masarykova v Holešově na jarní procházku s překvapením.

Udělejte si chvilku čas od Zeleného čtvrtka po Velikonoční neděli a vyrazte na procházku se svými rodiči.

Čeká na vás 10 úkolů po vyznačených cestách v zámecké zahradě, s překvapením na konci.

Trasa bude kontrolována do neděle, snad bude zachována.

Příjemnou jarní procházku . Dodržujte prosím  všechna opatření. Veselé Velikonoce.procházka úvod

 

 

 

Prodloužení uzavření MŠ do 11.4.2021

Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2021 č. 315 o změně krizových opatření

vláda prodloužila plošné uzavření mateřských škol do 11. 4. 2021. 

Sledujte aktuální informace na našich webových stránkách.