Adventní čas v mateřské škole

Je tady vánoční čas, nejkrásnější období v roce. I děti v mateřské škole prožívají tradice, očekávají příchod Mikuláše, který do obou mateřských škol, spolu s andělem a čertem přijde 5.12. dopoledne.

Nasát atmosféru Vánoc můžete spolu s dětmi na Vánoční besídce v mateřských školách.

Mateřská škola Žopy: 13.12.2022 v 15.30 hod.ve třídě Kuřátek, 16.00 hod. ve třídě Včeliček.

Mateřská škola Masarykova: 14.12 v 15.00 hod. ve třídě Čápat/2.třída/ a v 15.30 hod. ve třídě Koťátek / 1.třída/

Důležité upozornění pro rodiče

Vstup do mateřské školy, pro někoho úplně první, má spousta dětí již za sebou.

Většina to výborně zvládla. Nyní prosím dejte pozor na nové aktualizace , hlavně ohledně plateb:

1.Nezapomeňte zadat pravidelné platby školného .

Měsíční částka školného je 390,- kč každý měsíc, od září do června. Od školného jsou osvobozeny děti, které půjdou tento školní rok k zápisu do školy.

2. Z důvodu navýšení platby za stravné, je potřeba zvýšit inkaso na limit 1200,- kč.

3. Třídní fond na kulturní a jiné akce – 500,- kč.

4.Čas pro nahlašování a odhlašování obědů:

 • Využijte záznamník kdykoliv, nebo volejte do 6:10 hod. ráno.
 • Nahlaste jméno dítěte. Jakou dobu bude dítě nepřítomno , nejlépe i datum nástupu do mateřské školy.

5. V budově Masarykova dbejte na dovření dveří, jde o bezpečnost vašich dětí!!!

Naše Brano nezavírá samo.

HOLA, HOLA ŠKOLKA VOLÁ

1. ZÁŘÍ 2022                                                                      

Mateřská škola Masarykova a Mateřská škola Žopy zahajuje provoz ve školním roce 2022- 2023.V Mateřské škole v Holešově probíhá stále rekonstrukce budovy.

Dbejte prosím rodiče na bezpečnost svých dětí !

Vážení rodiče, před vstupem do mateřské školy dodržujte prosím tyto pravidla:

 • Zákaz vstupu osobám s příznaky infekčního onemocnění.
 • U vchodových dveří je k dispozici dezinfekce na ruce, používejte vždy návleky na obuv! V šatnách pobývejte jen po nezbytně nutnou dobu , předání nebo vyzvednutí dítěte.
 • Osobní přítomnost dětí ve škole, je podmíněna tím, že dítě nemá příznaky onemocnění COVID – 19 ,ani jiné respirační nemoci/ nemá kašel, rýmu, bolesti břicha, nevolnost apod./!
 • V prostorách třídy i ložnice není vstup rodičům povolen!

Co dětem připravit před prvním nástupem do mateřské školy?

Platí i pro děti , které už mateřskou školu navštěvovaly.

 • Pohodlné oblečení do třídy , pyžamo.
 • Vhodné oblečení i obuv na pobyt venku, dle ročního období.
 • Papučky s pevnou patou, ne nazouváky!
 • Náhradní prádlo v sáčku ve skříňce.
 • Oblečení i obuv musí být PODEPSANÉ!

Co do skříňky nepatří?

     Zbytečnosti, pití, vlastní jídlo, sladkosti, hračky. Skříňku prosím denně kontrolujte, upravujte.

Další konkrétní věci, jako jsou papírové kapesníky , toal. papír, mýdlo, speciální požadavky věcí u předškoláků zjistíte v mateřské škole.

Pokud do mateřské školy nepřijdete, zavolejte do 1.9.2022 do 6.10 hod. Využijte i záznamník mateřských škol.

Provoz mateřských škol : Pondělí až pátek, 6.00 hod. do 16.30 hod.

Třídní schůzky, hlavně pro nové rodiče, proběhnou:

MŠ Masarykova 15.9.2022 v 15.30.

MŠ Žopy 20.9.2022 v 15.30.

Těšíme se na Vás i na Vaše děti.